Terapia genică reprezintă o promisiune provocatoare pentru tratarea cancerului, a bolilor rare și severe. Rapiditatea cu care ea se poate implementa depinde însă de eficacitatea și fiabilitatea „uneltelor” moleculare utilizabile pentru manipularea și vehicularea acizilor nucleici.

Principalul obiectiv al proiectului TM-Vector este de a dezvolta un edificiu macromolecular înalt reproductibil, capabil să funcționeze ca transportor pentru acizii nucleici, caracterizat prin posibilitatea de a fi decorat cu molecule active biochimic și/sau farmacologic prin intermediul unor procese dinamice, de tipul afinității selective de incluziune în receptori macrociclici. Arhitectura particulară a vectorului îi va oferi trei caracteristici funcționale unice, care reprezintă contribuția originală a proiectului la practica vectorizării acizilor nucleici: (i) capacitatea de a ținti concomitent receptori celulari diferiți; (ii) posibilitatea de a vectoriza concomitent mai multe tipuri de specii active (de exemplu, molecule de acid nucleic și molecule pre-medicament); (iii) capacitatea de a atașa selectiv molecule cu volume și conformații diferite.

Proiectul ar putea avea impact societal, contribuind la îmbunătățirea calității vieții persoanelor suferinde. Direcțiile de cercetare aplicată ar putea contribui la extinderea tehnicilor de transport a genelor și medicamentelor prin aplicații scalabile în companii din sfera bio-farmaceuticii.

 


UEFISCDI

Petru Poni

Petru Poni

DESPRE
CERCETARE
COLABORARE
NOUTATI
Lab Materiale International Media
Raport anual   Regional Evenimente
Strategie   Parteneriate Newsletter
Management     Programe