IntelCentru
Centru de Cercetari Avansate
pentru Bionanoconjugate si Biopolimeri
Home Obiective Structura Directii Galerie Proiecte Contact
 

 

DIRECTII DE CERCETARE
Structura „Centrului de cercetari avansate pentru bionanoconjugate biopolimeri”

A.  Departament de chimie
A1. Laborator pentru sinteza de nanosuporturi organice si anorganice si sinteze de suporturi pentru prepararea peptidelor.
Laboratorul este prevazut cu nisa de ventilatie si aparatura standard de laborator pentru sinteze chimice (ex.: agitatoare magnetice, instalatii de purificare gaz inert, pompe de vid, etuve electrice, etc.). In cabinetul laboratorului este prevazut un calculator conectat la internet si implicit la reteaua interna a centrului.
A2.  Laborator pentru (a) sinteza de bionanoconjugate; (b) sinteze de nanosisteme cu biopolimeri; (c) sinteze de nanoconjugate de incluziune. Laboratorul este prevazut cu nisa de ventilatie, boxa cu atmosfera inerta, aparat de electroforeza, aparatura conventionala de laborator. In cabinetul laboratorului este prevazut un calculator conectat la internet si implicit la reteaua interna a centrului.
B.  Departament de biologie
Din componenta departamentului fac parte doua laboratoare:
B1. Camera sterila pentru culturi celulare. Prevazuta cu instalatie de sterilizare cu filtre HPME si lampi ultraviolete, microscop specific pentru cercetare biologica, camera de hibridizare si hote cu flux laminar steril pentru inoculare.
B2. Laborator de biologie moleculara echipat cu autoclava pentru sterilizare, aparat de mineralizare a probelor biologice, ultragentrifuga si microcentrifuge, aparate de electroforeza pentru acizi nucleici si proteine, aparatura mica uzuala de laborator.
Intre cele doua incaperi este prevazut un sas de trecere steril. 
Destinatie:
-  teste de activitate antivirala;
-  teste de transfer de plasmide;
- analize specifice pentru cuantificarea multiplicarii celulare pe nanoconjugate si biopolimeri (teste de imunologie, teste de fluorescenta, etc.).
In cabinetul laboratorului este prevazut un calculator conectat la internet si implicit la reteaua interna a centrului.
C. Departament de analize instrumentale si caracterizare moleculara
C1.  Laborator de spectrometrie X-fotoelectronica (XPS)
Destinatie:
- analiza chimica completa a produsilor sintetizati;
- analiza structurala a suporturilor organice si anorganice;
- analiza structurala a conjugatelor suport/biomolecula.
C2.  Laborator de spectrometrie optica (Raman si Fluorescenta dinamica)
Destinatie: studii de autoasamblare a nucleelor suport cu biomolecule (ADN, proteine, medicamente, etc.).
C3.   Laborator de  microscopie confocala si de forta atomica
Destinatie: vizualizarea  suporturilor nucleu si a bioconjugatelor la scara moleculara.
C4.  Laborator de spectroscopie de masa
Destinatie: determinarea maselor moleculare a nanoconjugatelor suport si complecsilor acestora cu biomolecule.
D.  Departament de proiectare moleculara asistata de calculator
Destinatie: proiectarea moleculara a intermediarilor si a produsilor finali de sinteza.

Crearea „Centrului de cercetari avansate pentru bionanoconjugate biopolimeri” va permite ridicarea nivelului cercetarii locale si nationale la parametrii impusi de cercetarea pe plan european. Dotarea obtinuta prin finantarea proiectului, va permite abordarea unor domenii de cercetare prioritare la nivel european (biotehnologii, nanotehnologii), accesarea programelor europene (FP7) si internationale de CD, dezvoltarea de parteneriate cu universitati nationale si europene pe domeniile mai sus mentionate, parteneriate care vor facilita rezultate performante pentru activitatea de cercetare. De asemenea, dezvoltarea bazei de C-D, va facilita crearea/mentinerea de noi posturi in vederea specializarii tinerilor absolventi prin studii de master, doctorat si postdoctorat.
Spatii auxiliare: holuri de acces, incapere pentru centrala termica, incapere pentru instalatia de azot lichid, camera apa distilata, camera frigidere pentru produsi biologici, camera depozit pentru sticlarie si materiale de laborator, birouri cercetatori, sala de conferinte, vestiare, grupuri sanitare, camere lift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
Designed & Maintained by Click NET SOLUTIONS